Tillitsvalgtkonferansen 2012

Årets Tillitsvalgtkonferanse ble avholdt 20. november. 19. og 21. november ble det arrangert kurs i Ny forskriftsstruktur i Arbeidstilsynet inkl. forskrifter som gjelder offshore. Se vedlagte referat.

 torild@oaf.nuRelaterte pdf-filer:
tillitsvalgtskonferanse2012.pdf