Medlemsfordeler


Et lite hjertesukk til de som mener det ikke er fordeler: Les og sett deg ned med papir og penn og regn på det. Dette er tross alt en bare liten del av det som er fellesskapet sin styrke i våre dager.

OAF
Forsikringer, her har klubben sine medlemmer ekstra, utover bedriften og Industri Energi/LO sine dekninger.
Så se egen side om Forsikringer.

123 onweb gir medlemmer av OAF gode priser på utvikling av hjemmesider, reg. av domener og web hotell.

Thon hotell avtalen gir alle ansatte i KCAD meget bra rabatter også på private hotell opphold J.Fr. mail sendt til alle ansatte.

På IP telefon og mobil har vi også gode avtaler.
Link: http://smartdesk.kcadeutag.com/portal/DesktopDefault.aspx?abid=235

Reiser: her er det forhandlinger på gang, innen fly og båt.  Følg med på sidene. Samarbeidspartner blir lagt ut så fort avtalene er klare.

Industri Energi
Følg----------->>    lenke


LO

Følg----------->>    lenke

Sign: henning@oaf.nu