Nyheter

2018.06.15

Hvordan få varsler om nye innlegg på OAF sine Facebooksider

Hvordan få løpende varslinger når det legges ut ny informasjon på OAF sine...
Les mer
 
2018.06.15

Ukeinfo

En organisasjon, skrubbsulten på informasjon Det er mye som skjer akkurat nå og OAF får mange...
Les mer
 
2018.06.09

Følg oss på Facebook

Oljearbeiderforeningen har en lukket brukergruppe på facebook. Her kan du stille spørsmål og få...
Les mer
 
2018.06.08

Ukeinfo - 08062018

Permitteringsvarsel og virksomhetsoverdragelse Vi velger å informere om begge delene sammen da...
Les mer
 
2018.05.09

Ukeinfo

  Nytt styre. Oljearbeiderforeningen konstituerte seg 25.april. Undertegnede fikk fornyet tillit...
Les mer
 
2018.04.13

Ukeifo

...
Les mer
 
2018.04.04

Ukeinfo - uke 14

 Tildeling av Statoilkontrakter 3. april kunngjorde Statoil hvilke selskaper som fikk tildelt...
Les mer
 
2018.03.22

Ukeinfo - uke 12

Valg av styremedlemmer og revisor til Oljearbeiderforeningen Det er svært gledelig å kunne melde...
Les mer
 
2018.03.08

Styrevalg - påminnelse

 Det er i dag sendt ut påminnelse til de som ikke har avgitt sin stemme.  Har du fortsatt ikke...
Les mer
 
2018.03.02

Ukeinfo

...
Les mer
 
2018.02.15

Ukebrev

...
Les mer
 
2018.01.19

UKEINFO

Vi er i en svært spennende anbudsprosess. Oljearbeiderforeningen, verneombudstjenesten og...
Les mer
 
2018.01.12

Ukebrev

 Arbeidsforholdet mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren er et kontraktsforhold og et...
Les mer
 
20..

Kjære medlemmer

Nytt mageplask for Lederne. Som kjent ble Norsk Olje og Gass enige med Industri Energi om ny...
Les mer
 
20..

Manifest orientering

Vedlagt følger lenke til orientering fra Manifest. sign.:...
Les mer