Nyheter

2014.07.30

Kjære medlemmer

Mer om ny Reisepolitikk. Forrige uke skrev vi en oppfordring om å sende oss erfaringer fra...
Les mer
 
2014.07.25

Kjære medlemmer

Ny Reisepolitikk. Etter at bedriften sendte ut info til alle om innføring av ny reisepolitikk i...
Les mer
 
2014.06.19

Kjære medlemmer

  Nytt mageplask for Lederne. Som kjent ble Norsk Olje og Gass enige med Industri Energi om ny...
Les mer
 
2014.06.13

Kjære medlemmer

 VIVA LOS MINEROS Årets Arthur Svenssons minnepris gikk til den Mexicanske fagforeningslederen...
Les mer
 
2014.06.06

Kjære medlemmer

Forhandlingsbrudd på Bransjeavtalen. Industri Energi valgte sent tirsdag kveld å ta brudd med Norsk...
Les mer
 
2014.05.28

Kjære medlemmer

Landbaseavtalen er gått til mekling: Som dere nå vet så kom Borebedriftsavtalen i havn. Dessverre...
Les mer
 
2014.05.22

Konstituering av Oljearbeiderforeningen

Konstitueringen av Oljearbeiderforeningen ble som...
Les mer
 
2014.05.16

Kjære medlemmer

Tariffoppgjøret på Borebedriftsavtalen er i havn. Detaljert resultat finner Dere på hjemmesiden...
Les mer
 
2014.04.25

Kjære medlemmer

Nedbemanning. På torsdag drøftet vi nedbemanningen igjen. Denne gangen også med vurdering av de...
Les mer
 
2014.04.14

Kjære medlemmer!

  Denne uken har fullt og helt dreid seg om nedbemanningen i selskapet. Klubbkontoret har så langt...
Les mer
 
2014.03.28

Kjære medlemmer

Oppsigelser. Bedriften har varslet oppsigelser pga. GFB, men OAF mener det ikke er grunnlag for...
Les mer
 
2014.03.14

Kjære medlemmer

Overgang fra NR til NOG. Klubben har fortsatt drøftingene med bedriften ang. overgang til...
Les mer
 
2014.03.12

Tilbud om pensjonsrådgivning fra Tredjepart

Dette tilbudet gjelder medlemmer som ikke har søkt eller tatt ut APF, er født i perioden 1947 til...
Les mer
 
2014.03.12

Nominerte til klubbstyret

Vedlagt finner dere en presentasjon av de nominerte. Sign:...
Les mer
 
2014.03.07

Kjære medlemmer

Bemanningssituasjonen. Som kjent vil hele dette året være usikkert vedrørende sysselsetting. Vi er...
Les mer
 
20..

Manifest orientering

Vedlagt følger lenke til orientering fra Manifest. sign.:...
Les mer
 
20..

Kjære medlemmer

Nytt mageplask for Lederne. Som kjent ble Norsk Olje og Gass enige med Industri Energi om ny...
Les mer