Kontaktinformasjon

Oljearbeiderforeningen
Postboks 91 Sandsli, 5862 Bergen
Besøksadresse: Espehaugen 37, 5258 Blomsterdalen
Tlf: + 47 55 98 68 60
Epost: post@oaf.nu
Tore Hegerberg Tore Hegerberg
Klubbleder
Telefon:+47 55 98 68 60
Mobil:+47 952 66 809
Epost:tore@oaf.nu
Henning Mørk Henning Mørk
K-HVO og Studietillitsvalgt
Telefon:+47 55 98 68 66
Mobil:+ 47 952 66 866
Epost:henning@oaf.nu
Torild R. Alvheim Torild R. Alvheim
Sekretær, Kasserer og Forsikringstillitsvalgt
Telefon:55986861
Mobil:95266861
Epost:torild@oaf.nu
Jan Inge Olsen Jan Inge Olsen
Nestleder, Styremedlem og Vara K-HVO


Epost:jan.inge@oaf.nu
Atle Kvammen Atle Kvammen
Styremedlem

Mobil:+47 911 24 695
Epost:Atle@oaf.nu
Tomas Haugland Tomas Haugland
2. nestleder


Epost:TomasH@oaf.nu
Patrick Læret Patrick Læret
Styremedlem, HVO Kvitebjørn og Datatillitsvalgt


Epost:Patrick@oaf.nu
Kurt Honningsvåg Kurt Honningsvåg
Styremedlem


Epost:Kurt@oaf.nu
Thomas Pedersen Thomas Pedersen
Styremedlem


Epost:Thomasp@oaf.nu
Knut Nedrebø
Styremedlem


Epost:Knut@oaf.nu
Arbeidsutvalget i klubben
Felles mail adr.


Epost:au@oaf.nu
Lars Terje Storevik
1. vara BoringReidar Undeli
2. vara BoringBente Aune
1. vara BransjeavtalenKjell Rygg
1. vara LandbaseavtalenRandi M. Sætersdal
RevisorTonje Wiers
Vara revisor