Årsmøte 2015

Arsmøtet avholdes 24. - 26. februar 2015. Invitasjon er sendt til Styremedlemmer, HVO, tillitsvalgte, revisor og vararepresentanter. Dersom en av delegatene ikke kan møte, møter vararepresentanten.

 

Sign. torild@oaf.nu