Årsmøte 2013

Arsmøtet avholdes 12. - 14. februar 2013. Invitasjon er sendt til Styremedlemmer, HVO, tillitsvalgte, revisor og vararepresentanter. Dersom en av delegatene ikke kan møte, møter vararepresentanten.

 

Referatet fra årsmøte 2012 følger som vedlegg.

 

Sign. torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
2012_aarsmoete.pdf